top of page

Recent news

 Indywidualny Trening Rozwoju Osobistego 

 

Indywidualny Trening Rozwoju Osobistego (ITRO) to indywidualne zajęcia terapeutyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Aspergera oraz wysokofunkcjonujących osób z autyzmem.

 

Głównym celem ITRO jest usprawnianie podopiecznych w zakresie funkcjonowania psychospołecznego, redukcja zachowań trudnych oraz przeniesienie umiejętności wypracowanych w warunkach terapeutycznych na grunt życia codziennego.

 

Osoby uczestniczące w ITRO pracują nad wykształceniem pozytywnego obrazu siebie i samoakceptacją, uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, przestrzegania obowiązujących zasad oraz przewidywania konsekwencji swoich zachowań.  Nabywają umiejętności w zakresie szeroko rozumianego funkcjonowania w grupie społecznej, komunikacji na poziomie werbalnym i niewerbalnym oraz samokontroli emocjonalnej, m.in.  nauka adekwatnej ekspresji uczuć, okazywania złości w sposób akceptowany społecznie, wypracowanie bezpiecznych metod redukcji napięcia emocjonalnego. Uczestnicy ITRO biorą udział w zajęciach stymulujących elastyczność myślenia i zachowania, mobilizujących do przekraczania nieefektywnych schematów postępowania oraz konkretyzacji i minimalizowania lęków. Uczą się adaptacji do nowych sytuacji oraz efektywnego rozwiązywania problemów.  Program zajęć obejmuje  redukcję indywidualnych zachowań trudnych. Uczestnictwo w ITRO zapewnia możliwość regularnego odbywania rozmów terapeutycznych i pracy nad problemami pojawiającymi się na bieżąco w życiu codziennym podopiecznego. Istnieje także możliwość realizowania propozycji tematycznych zgłaszanych przez uczestnika lub jego opiekunów (m.in. uzależnienia, przemoc, zagadnienia związane z płciowością i seksualnością człowieka etc.).

 

ITRO jest autorskim programem Centrum SYNTHESIS. W połączeniu z Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS) stanowi kompletną ofertę terapeutyczną o profilu psychospołecznym dla dzieci i młodzieży z ZA.

 

Zajęcia prowadzone są przez psychologa pana Jonasza Wethacza.

bottom of page