top of page

Recent news

Szkolenia otwarte

 

 

Wstęp:

 

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do naszego Centrum – miejsca, gdzie nasi podopieczni uczą się łączyć ze sobą dwa światy – ich wewnętrzny oraz ten, który je otacza – ten nasz. Jesteśmy grupą terapeutów – pasjonatów, którzy każdego dnia pomagają naszym podopiecznym zrozumieć – jak funkcjonuje ta planeta, ludzie, zwierzęta, co się dzieje w ich wnętrzach w konkretnych sytuacjach, a także – jak najlepiej zachować się w sytuacjach, które ich otaczają. Dla nas zaś ogromną radością jest możliwość poznawania ich świata – poprzez ich gesty, sposób wyrażania emocji, wytwory, dzięki czemu lepiej możemy nawiązać kontakt pomiędzy naszymi rzeczywistościami. Budowanie więzi, pola wzajemnego zrozumienia i bezpieczeństwa wymaga często wielu miesięcy i lat pracy. Teraz, po sprawdzeniu różnych rozwiązań, pracy z osobami w różnym wieku i stopniu trudności, wdrożeniu wielu modyfikacji i ewaluacji – możemy poszczycić się swoimi własnymi autorskimi pomysłami do pracy i terapii, dzięki którym możemy nieść pomoc dzieciom na najwyższym poziomie.

 

Chcemy dzielić się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem zdobytym w pracy z dziećmi i dorosłymi
ze spektrum autyzmu. Pragniemy pokazać Wam nasze wypracowane i skuteczne metody pracy, które pozwalają naszym Dzieciom i Rodzicom pokonywać kolejne bariery. Terapeuto, nauczycielu, rodzicu – daj nam się oczarować – byś później sam mógł poczuć radość sukcesu, który nam towarzyszy już od kilku lat!

 

Nasze szkolenia są skarbnicą wiedzy terapeutów – praktyków, popartą doświadczeniem w pracy z dziećmi
ze spektrum autyzmu. Podczas uczenia innych szczególną wagę przykładamy do praktycznych wskazówek, porad, konkretnych rozwiązań, które można od razu wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Wiedzę przekazujemy w sposób aktywizujący, za pomocą pomocy dydaktycznych, wizualnych, ruchowych.

Zapraszamy!

 

Szkolenia otwarte dla Nauczycieli, Specjalistów, Studentów, Terapeutów

 

Magiczny dzień z życia dziecka z autyzmem:

Zapraszamy na szkolenie 2 modułowe mające na celu wprowadzenie w tematykę autyzmu dziecięcego i metod pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Powyższe moduły będą poruszały następujące zakresy tematyczne:

Moduł 1:

 • Charakterystyka świata dziecka ze spektrum autyzmu – „nieziemskie” postrzegania świata.

 • Nie/zwykłe zachowania, nie/zwykłe potrzeby.

 • Proces rozwoju dziecka z autyzmem – czyli o długiej podróży z innej planety.

 • Co to za planeta? – omówienie możliwych przyczyn autyzmu, epidemiologii.

 • Nieoszlifowane diamenty – prezentacja różnego typu funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu
  w oparciu o studium przypadków (projekcja fragmentów filmów, omówienie znanych osób z ASD)

Moduł 2:

 • Kurs na „czarodzieja” – omówienie metod i form terapii dziecka ze spektrum autyzmu.

 • Kurs na „architekta” – planowanie i wdrażanie pomocy w środowisku domowym, szkolnym
  i otwartym.

 • Kurs na „pilota wycieczek” – omówienie zasad postępowania z małym dzieckiem z autyzmem, metody edukacji i sposoby motywowania oraz praktyczne wskazówki dla opiekunów.

Szkolenie – cykl 2-modułowy (2x 5godzin = 10godzin)

Termin:

Cena:

Prowadzący: Magdalena Rozmus-Dołżyńska

 

Zespół Aspergera – geniusz czy psychopata?

Szkolenie mające na celu uświadomienie Uczestnikom – w jaki sposób osoby z ZA widzą otaczający ich świat oraz żyjących na nim ludzi, oraz jak możemy nauczyć się porozumiewać. W programie szkolenia między innymi:

 • Dziwny jest ten świat – czyli dlaczego w oczach osoby z ZA jesteśmy kosmitami.

 • W jakim języku Ty mówisz? – trudności komunikacyjne i jego skutki psychologiczne dla osób z ZA, ich rodzin i najbliższych.

 • Serce z kamienia – fakty i mity na temat emocjonalności i empatii osób z ZA.

 • Jak wspierać osoby z ZA w konstruktywnym wyrażaniu swoich potrzeb, jak przygotować dziecko do wejścia w świat rówieśniczy w środowisku domowym.

 • Sposoby uczenia osób z ZA akceptowalnych społecznie sposobów zachowań w środowisku zewnętrznym, metody i techniki nauczania osób z ZA w szkole, przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Czas trwania – 4 godziny

Termin: 10.02.2015 r. w godzinach 9.00 – 13.00

Cena:

Prowadząca: Agata Arbaczewska

 

Jak Ty się zachowujesz! – nieprawidłowe wychowanie, czy już zaburzenie w zachowaniu?

Szkolenie dedykowane dla osób pracujących na co dzień z dziećmi z autyzmem przejawiającymi zachowania nieakceptowalne i niepokojące różnego typu. Omówione zostaną następujące elementy:

 • „Czy to normalne?” – pojęcie normy społecznej i przejawy zachowań nie mieszczących się
  w granicach akceptacji społecznej.

 • Zachowania trudne pod mikroskopem – omówienie przejawów, form zachowań trudnych charakterystycznych dla spektrum autyzmu.

 • „Gdzie Ty się tego nauczyłeś?” – możliwe przyczyny zachowań trudnych.

 • „Chodź! Pokażę Ci jak to zrobić inaczej” – metody pracy z dzieckiem i grupą w środowisku szkolnym dostosowane do diagnozy.

 • „Lustereczko powiedź przecie…” – praca ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym.

 • „Kurs pierwszej pomocy” – omówienie zasad interwencji kryzysowej, elementy mediacji rówieśniczych, treningu radzenia sobie z konfliktem i trudnymi emocjami dziecka i młodzieży.

 • „Kurs na architekta” – trening tworzenia planu motywacyjnego dla dziecka i środowiska.

Czas trwania - 4 godziny

Termin: 13.02.2015 r. – godzina 9.00 – 13.00

Cena:

Prowadzący: Magdalena Rozmus-Dołżyńska

 

Coaching edukacyjno – terapeutyczny

Celem szkolenia jest zaktywizowanie Uczestników do tworzenie efektywnego planu działania dla uczniów
z zaburzeniami w zachowaniu z uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych, źródeł trudności Dziecka, jego zaburzeń, wpływu środowiska wychowawczego, a także możliwości placówki edukacyjnej. Omówione zostaną:

 • Być czy mieć? – ja jako terapeuta, nauczyciel, wychowawca – zasoby własne w pracy z dzieckiem.

 • Mieć czy być? – Cele moje a cele dziecka – analiza możliwości oddziaływać terapeutycznych
  w oparciu o model SMART.

 • Przepis na sukces! Czyli jakie są niezbędne składniki w planowaniu pracy terapeutycznej. Trening tworzenia efektywnego planu edukacyjno – terapeutycznego.

 • Sposoby prowadzenia ewaluacji, narzędzia do zmian w programach.

Czas trwania - 5 godzin

Termin: 11.02.2015 r. w godzinach 9.00 – 14.00

Cena:

Prowadzący: Magdalena Rozmus-Dołżyńska

 

Elementy terapii behawioralnej jako sposób modyfikacji zachowań

Szkolenie mające na celu zapoznanie Uczestników z technikami terapii behawioralnej służącymi zmianie zachowań ucznia i podopiecznego do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej i przedszkolnej.
W programie szkolenia znajduję się następujące elementy:

 • „Marchewka na kijku” – wprowadzenie w temat terapii behawioralnej – czym jest a czym nie jest terapia behawioralna, szanse i zagrożenia, skuteczność w świetle badań.

 • „Czy to dla mnie?” – omówienie możliwości i formy wykorzystania elementów terapii behawioralnej w pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej dziecka przejawiającego zachowania nieakceptowalne społecznie, bądź niepożądane.

 • „Kiedy to zadziała?” – Prezentacja niezbędnych elementów składających się na wysoką skuteczność metody w zmianie zachowań dziecka.

 • Trening tworzenia planu działania wobec dziecka i jego otoczenia
  z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej. Praktyczne wskazówki do pracy terapeutycznej
  i wychowawczej w szkole oraz w środowisku domowym.

 • „Rodzic i szkoła w pakiecie” – praca ze środowiskiem życia i nauki dziecka – praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów, zebrań i warsztatów z opiekunami dziecka.

Czas trwania: 4 godziny

Termin: 05.03.2015 r.

Cena:

Prowadzący: Agata Arbaczewska

 

Płciowość i seksualność dzieci i młodzieży

Celem szkolenia jest przedstawienie charakterystyki kolejnych stadiów rozwojowych Dziecka w aspekcie jego płciowości i seksualności. Zajmiemy się omówieniem przejawów zachowań seksualnych z zakresu normy rozwojowej oraz objawów świadczących o zaburzeniach bądź przemocy. Uczestnicy zapoznają się z zasadami oddziaływań w zakresie modelowania trudnych zachowań na tle seksualnym. W programie szkolenia znajdują się następujące elementy:

 • Czy to normalne? - pojęcie normy seksualnej i tego, co normą nie jest.

 • Rozwój płciowości i seksualności człowieka na różnych etapach życia - dzieciństwo,
  adolescencja, wczesna dorosłość.

 • Prawidłowe i nieprawidłowe zachowania seksualne w dzieciństwie i adolescencji.

 • Kim jestem? - tożsamość płciowa i seksualna młodego człowieka.

 • Jestem chłopcem, a Ty dziewczynką - co dziecko powinno wiedzieć o (nie)swojej płci.

 • Skąd się biorą dzieci? - co i kiedy dziecko powinno wiedzieć.

 • Tata pracuje, mama prasuje - stereotypy płciowe i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci
  i młodzieży.

 • Moje ciało ≠ Twoje ciało - intymność i granice cielesne.

 • Rejs przez burzę hormonalną - jasne i ciemne strony dojrzewania seksualnego.

 • (Nie)heteronormatywny nastolatek - odmienności w zakresie płciowości i seksualności
  człowieka.

 • Niebezpieczny dotyk - jak rozpoznawać sygnały wysyłane przez krzywdzone dziecko
  i jak na nie reagować.

 • Seksualne taboo - jak rozmawiać z młodzieżą o seksie: podstawy zajęć psychoedukacyjnych.

 • Wpływ środowiska szkolnego na płciowość i seksualność uczniów.

 • Metody pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi nieprawidłowe zachowania seksualne
  w środowisku szkolnym.

Czas trwania: 4 godziny

Termin: 01.03.2015 r.

Cena:

Prowadzący: Jonasz Wethacz

 

 

 

Płciowość i seksualność dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi

Celem szkolenia jest przedstawienie charakterystyki kolejnych stadiów rozwojowych Dziecka niepełnosprawnego w aspekcie jego płciowości i seksualności. Zajmiemy się omówieniem specyfiki przejawów zachowań seksualnych w tej grupie oraz odpowiednich reakcji na nie. Uczestnicy zapoznają się z zasadami oddziaływań w zakresie modelowania trudnych zachowań na tle seksualnym. W programie szkolenia znajdują się następujące elementy:

 • Seksualne taboo - pojęcie normy seksualnej i tego, co normą nie jest w odniesieniu do dzieci
  i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.

 • Wieczne dziecko? - specyfika rozwoju płciowości i seksualności niepełnosprawnego człowieka na różnych etapach życia: fakty i mity.

 • Nagość, intymność, wstyd – metody egzekwowania zachowań związanych z seksualnością na
  poziomie akceptowanym społecznie.

 • Moje ciało ≠ Twoje ciało - granice cielesne: jak uczyć dziecko respektowania cudzej intymności.

 • Rejs przez burzę hormonalną - specyfika dojrzewania seksualnego młodzieży z zaburzeniami
  rozwojowymi.

 • Niebezpieczny dotyk - dziecko z zaburzeniami rozwojowymi w grupie podwyższonego ryzyka
  wykorzystywania seksualnego: jak rozpoznawać sygnały wysyłane przez krzywdzone dziecko, jak zapobiegać i jak na nie reagować.

 • Trudne zachowania seksualne (patologiczna masturbacja, agresja seksualna etc.) – jak sobie z nimi
  radzić? Metody pracy.

Czas trwania: 4 godziny

Termin: 15.02.2015 r.

Cena:

Prowadzący: Jonasz Wethacz

 

bottom of page