top of page

Recent news

Opinia specjalistyczna

 

 

Opinia specjalistyczna przygotowana jest przez zespół terapeutów naszego CENTRUM i zawiera opis charakterystycznych zachowań dziecka oraz poziomu jego funkcjonowania w poszczególnych sferach. Dokument ten nie jest testem inteligencji ani diagnozą lekarską.

 

 

W przeprowadzonych próbach badawczych wykorzystujemy najważniejsze elementy standardowych narzędzi diagnostycznych dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Procedura przygotowania opinii specjalistycznej przebiega w następujący sposób:

 

 

  • Wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka (1h)

  • Analiza dokumentacji (1h)

  • Obserwacja kierowana dziecka (1-1,5 h)

  • Przekazanie opinii wraz z ogólnymi zaleceniami dla rodziców (30-45 min.).

bottom of page