top of page

Centrum SYNTHESIS prowadzi diagnozy zgodnie ze standardami ustalonymi przez najbardziej doświadczonego diagnostę integracji sensorycznej w Polsce - pana Zbigniewa Przyrowskiego - psychologa, który bada i diagnozuje dzieci już od 1994 r.

 

Zgłaszając się z  dzieckiem na diagnozę do naszego ośrodka możecie być Państwo pewni, że będzie profesjonalna i na najwyższym poziomie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby terapia integracji przynosiła oczekiwane, sprawdzalne efekty nie może być zbiorem przypadkowych ćwiczeń, zabaw z dzieckiem na sali, ale przemyślanym kontrolowanym zespołem ćwiczeń postrzeganych przez dziecko jako zabawa. Budowa takiego programu działań może wynikać jedynie z diagnozy różnicującej /nazywającej określony typ zaburzeń/, bowiem z określonym  typem zaburzeń związane są właściwe procedury i ćwiczenia.

 

Proces diagnozy zawsze powinien być zakończony orzeczeniem na piśmie, w którym można wyróżnić:

 

  • Spis narzędzi badawczych /testów, kwestionariuszy itp./,

  • Cel wizyty i badania dziecka,

  • Główne informacje z wywiadu,

  • Opis i wyniki procedury badawczej z odniesieniem do problemów dziecka,

  • Podsumowanie w krótkiej formie określenie typu zaburzeń i powiązanie ich ze zgłaszanymi problemami dziecka,

  • Wnioski typ zaburzeń integracji sensorycznej, zalecana lub nie forma terapii, konieczne dodatkowe konsultacje u innych specjalistów,

  • Program terapii,

  • Zalecenia dla rodziców z konkretnymi ćwiczeniami domowymi.

 

 

Każde dziecko, po okresie 6 -7 miesięcy terapii /dzieci od 4 lat/,  powinno być kontrolnie badane tym samym zestawem prób klinicznych i testów, aby określić zmiany w funkcjonowaniu procesów integracji sensorycznej.  Nie wystarczy tylko obserwacja zmian w zachowaniu dziecka, abyśmy wiedzieli, że te zmiany związane są z postępami w terapii. Muszą to potwierdzać wyniki badania. Wszystkie przedstawione  wymagania są efektem moich dwudziestokilkoletnich doświadczeń w pracy z dziećmi, a nie tylko metodą integracji sensorycznej.

 

Gdziekolwiek nasze dziecko jest badane zawsze wymagajmy orzeczenia na piśmie z jasno sformułowanym typem zaburzeń i programem terapii. Takie powinny być standardy profesjonalnie wykonanej diagnozy. Niestety często spotykam się z rodzicami, których dziecko uczęszczało na zajęcia integracji sensorycznej bez wstępnej diagnozy na piśmie i bez programu. Takie nieprofesjonalne podejście uniemożliwia dokonanie analizy porównawczej wyników i określenia postępów prowadzonej terapii lub ich brak.

 

czytaj więcej: http://www.zbigniewprzyrowski.pl/integracja-sensoryczna.php

Recent news

Diagnoza integracji sensorycznej

 

 

Standardy Diagnozy Integracji Sensorycznej - Zbigniew Przyrowski

 

Diagnoza integracji sensorycznej to skomplikowany proces obserwacji swobodnego zachowania dziecka, wywiadu z rodzicami, klinicznej obserwacji i zastosowania odpowiednich testów. Wielowarstwowy proces diagnostyczny powinien doprowadzić do postawienia różnicującej diagnozy to jest właściwego rodzaju charakterystycznych zaburzeń dla konkretnego dziecka. Nie wystarczy tu często spotykane ogólnikowe stwierdzenie, że dziecko ma zaburzenia integracji bodźców przedsionkowych, proprioceptywnych czy dotykowych. Konieczne jest określenie /nazwanie/ rodzaju zaburzeń. Idąc do lekarza oczekujemy, że nie tylko powie nam, iż jesteśmy chorzy ale przede wszystkim na co jesteśmy chorzy, bo od tego zależy proces leczenia, przepisane leki. W terapii integracji sensorycznej jest podobnie - najpierw należy określić właściwy typ zaburzeń integracji sensorycznej  i ich wpływ na funkcjonowanie, a następnie ustalić program terapii.

bottom of page