top of page

Recent news

Trening Umiejętności Szkolnych

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH (TUSZ)

 

Zapraszamy dzieci z roczników2007, 2008 i 2009,

które od września 2015 roku rozpoczną swoją przygodę edukacyjną w szkole podstawowej.

 

 

Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS w Lublinie zaprasza na roczny kurs przygotowujący dzieci z autyzmem do nauki w klasach integracyjnych szkoły podstawowej. Kurs rozpocznie się we wrześniu 2015 roku.

 

Trening umiejętności szkolnych (TUSZ) to autorski program Centrum SYNTHESISskierowany do dzieci z autyzmem, które rozpoczną edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej we wrześniu 2015 roku.

Podczas zajęć w 4 osobowej grupie dzieci będą nabywały umiejętności niezbędne do poradzenia sobie w nowym środowisku szkolnym, w szczególności: praca w ławce, z podręcznikiem, wykonywanie poleceń kierowanych do całej grupy, rozumienie poleceń szkolnych, samodzielne wykonywanie złożonych zadań, umiejętność proszenia o pomoc, o podpowiedź, o powtórzenie, skupienie uwagi na zadaniach w sali, w której znajdują się inne dzieci, a także nabycia umiejętności funkcjonowania w grupie w czasie wolnym np. na przerwie lekcyjnej czy w świetlicy.

 

Podczas zajęć w 4 osobowej grupie dzieci będą nabywały umiejętności niezbędne do poradzenia sobie w nowym środowisku szkolnym, w szczególności: praca w ławce, z podręcznikiem, wykonywanie poleceń kierowanych do całej grupy, rozumienie poleceń szkolnych, samodzielne wykonywanie złożonych zadań, umiejętność proszenia o pomoc, o podpowiedź, o powtórzenie, skupienie uwagi na zadaniach w sali, w której znajdują się inne dzieci, a także nabycia umiejętności funkcjonowania w grupie w czasie wolnym np. na przerwie lekcyjnej czy w świetlicy.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów, znających metodykę pracy z dziećmi z autyzmem oraz specyfikę nauki w klasach integracyjnych. Program edukacyjno-terapeutyczny realizowany będzie przez terapeutę prowadzącego oraz terapeutów wspomagających.

bottom of page