top of page

Recent news

Muzykoterapia

 

 

Muzykoterapia jest formą rehabilitacji wykorzystującą terapeutyczne oddziaływanie dźwięku i muzyki. Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Ukierunkowane są głównie na poprawę komunikacji emocjonalnej z dzieckiem, ale także na kształtowanie jego umiejętności porozumiewania się werbalnego i pozawerbalnego. Zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów muzycznych, są atrakcyjne dla dzieci z różnymi deficytami i na każdym poziomie funkcjonowania.

 

Podstawą arteterapii - w tym muzykoterapii - jest założenie, że każdy człowiek chce wyrazić siebie poprzez sztukę i ma do tego potencjalne umiejętności. Może być on zarówno ?biorcą?, jak i twórcą sztuki, w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Muzykoterapia skierowana jest głównie na rozwijanie zdolności komunikacyjnych, ćwiczenia aparatu mowy i oddychania, pozwala na odreagowanie stresu i ekspresję emocji, które dziecko/dorosły nie zawsze może lub potrafi wyrazić wprost. Zadaniem muzykoterapii jest korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji organizmu pacjenta (poznawczych, orientacyjnych, komunikacyjnych, motorycznych itp.), pomoc w adaptacji do środowiska oraz rozwój ograniczonej i zmienionej przez chorobę sprawności. Muzykoterapia NIE POLEGA na nauce śpiewu, gry na instrumentach czy edukacji muzycznej! Istotą podejścia muzykoterapeutycznego jest nastawienie na twórczy proces, a nie efekt końcowy zachowań pacjenta. Procesem jest zmiana ? postaw, reakcji, nawyków. Muzyka u dzieci z autyzmem - rozwija funkcje słuchowo-kinestetyczne, sprzyja nawiązaniu kontaktu wzrokowego i dotykowego, sprzyja okazywaniu przeżyć emocjonalnych.

 

Muzykoterapia może być prowadzona w sposób bierny (słuchanie konkretnej muzyki specjalnie przygotowanej dla odprężenia, uspokojenia czy wyciszenia organizmu) lub aktywny (tworzenie muzyki. W przypadku osób z autyzmem często wykorzystuje się elementy muzykoterapii improwizowanej http://szkolymuzyczne.pl/node/342.

 

W muzykoterapii aktywnej ponadto wykorzystuje się wszelkie dostępne dźwięki, przede wszystkim dźwięki tworzone przez samo dziecko - klaskanie, tupanie, wokalizację; także śpiew, poza tym instrumenty perkusyjne (są one najłatwiejsze dla dziecka w obsłudze- kołatki, grzechotki, tamburyno, talerze itp.), dzieci chętnie korzystają z pianina/ keybordu, na którym można grać wspólnie z terapeutą. Polecam do obejrzenia "Autism: The Musical" http://www.otostrona.pl/barwysztuki/index.php?p=1_30 film dokumentalny o grupie dzieci z autyzmem, które uczestniczą w przygotowaniu przedstawienia muzycznego. Film uznano najlepszym filmem dokumentalnym na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Palm Springs.

 

bottom of page