top of page

Terapia stymulacyjno-rozwojowa/edukacyjna

 

 

Zajęcia stymulacyjno-rozwojowe dla dzieci młodszych oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci starszych mają na celu wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka. Planując proces terapeutyczny, dobierając metody i formy terapii zwracamy szczególną uwagę na specyfikę objawów i problemów rozwojowych dziecka oraz potrzeby rodziców i wymagania środowiska, w którym dziecko przebywa na co dzień. Indywidualne programy terapeutyczne, na podstawie których prowadzone są zajęcia, dostosowane są do możliwości każdego z naszych podopiecznych, z uwzględnieniem wieku rozwoju dziecka.

 

 

Kształtujemy umiejętności i sprawności dziecka w zakresie następujących sfer: naśladowania, percepcji, motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, czynności poznawczych, w zakresie mowy i komunikowania się, zabawy. Uczymy dzieci współpracy, prawidłowego kontaktu wzrokowego, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w tym z frustracją, komunikowania próśb i pragnień, samoobsługi. Starsze dzieci uczone są pisania, czytania, liczenia, pojęć związanych z pieniądzem, czasem, samodzielności.

 

 

W pracy z dziećmi bazujemy na wielu metodach i technikach terapeutycznych oraz ich elementach tak, by terapia dziecka była jak najbardziej skuteczna i efektywna.

bottom of page