top of page

Recent news

Terapia logopedyczna

 

 

Istotą terapii logopedycznej jest rozwijanie zachowań deficytowych, w głównej mierze dotyczących rozumienia języka, rozwoju mowy oraz wykorzystywania jej w celach komunikacyjnych. Tok pracy rozpoczynają działania diagnostyczne, mające na celu ocenę poziomu funkcjonowania. Następnie konstruowany jest indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny uwzględniający specyfikę rozwoju danego dziecka.

 

Mając na względzie potrzeby zarówno dzieci autystycznych, jak i ich rodziców, nasi terapeuci stosują różnorodne metody pracy. Wśród nich należy wymienić między innymi metodę symultaniczno-sekwencyjną,  elementy manualnego torowania głosek, program TEACCH autorstwa E. Schoplera oraz elementy metody behawioralnej Kształtowanie kompetencji językowych i społecznych odbywa się w zgodzie z naturalnym rozwojem tych umiejętności w ontogenezie.

 

przeczytaj również diagnoza logopedyczna

bottom of page