top of page

Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS istnieje od 2010 roku. Jest prywatnym ośrodkiem, który oferuje kompleksową opiekę dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz wsparcie dla ich rodzin. Współpracujemy z najbardziej doświadczonymi specjalistami w Polsce. Prowadzimy diagnozy, konsultacje psychologiczne i medyczne oraz poradnictwo i specjalistyczne szkolenia.

 

 

Oferujemy kompleksową terapię dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z indywidualnie dostosowanymi programami. Korzystamy z różnych metod i rodzajów terapii. W naszej ofercie znajduje się terapia stymulacyjno-rozwojowa dla małych dzieci, terapia edukacyjna, logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, muzykoterapia, dogoterapia, artterapia, hipoterapia. Prowadzimy też terapię behawioralną ukierunkowaną na modyfikację zachowań  trudnych. Dla rodzin osób ze spektrum autyzmu mamy w ofercie psychoterapię. Jako ośrodek specjalizujący się w terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prowadzimy terapię indywidualną oraz grupową dla osób z zespołem Aspergera, w formie treningu umiejętności społecznych.

 

Oferowana pomoc:

 

DIAGNOSTYKA:

- diagnoza nozologiczna (autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe);

- diagnoza funkcjonalna;

- diagnoza logopedyczna;

- diagnoza integracji sensorycznej;

- opinie specjalistyczne: psychologiczna, pedagogiczna.

 

TERAPIA:

- autyzmu, zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwojowych;

- terapia indywidualna i grupowa;

- realizacja oraz tworzenie we własnym zakresie programów terapeutycznych;

- terapia edukacyjna, logopedyczna, terapia integracji sensoryczna, trening umiejętności społecznych (TUS), zajęcia z psychologiem, modyfikowanie zachowań trudnych, trening uwagi słuchowej, terapia czaszkowo-krzyżowa, muzykoterapia, dogoterapia, hipoterapia;

- psychoterapia.

 

KONSULTACJE:

- poradnictwo organizacyjno-prawne;

- konsultacje dla rodziców, zalecenia do pracy w domu.

 

SZKOLENIA:

- szkolenia dla rodziców i nauczycieli;

- staże i szkolenia dla terapeutów

Historia

bottom of page