top of page

Seksualność jest integralnym elementem funkcjonowania każdego człowieka: młodego i starszego, zdrowego i chorego. Problematyka zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – w szczególności tych z zaburzeniami rozwojowymi – budzi wiele nieporozumień i wątpliwości. Jeśli obserwujecie Państwo niepokojące zachowania ze strony Waszego dziecka lub po prostu chcielibyście zgłębić wiedzę na temat jego rozwoju psychoseksualnego, zapraszamy na konsultacje do naszego Centrum.

 

Oferujemy następujące zagadnienia tematyczne:

 • Co moje dziecko powinno wiedzieć? – podstawy domowej psychoedukacji;

 • Czy to już? – jak i kiedy rozmawiać z dziećmi o seksie;

 • Kim jestem? - tożsamość płciowa i seksualna młodego człowieka;

 • Sympatia, przyjaźń, miłość... seks - moje dziecko w dorosłym świecie;

 • Tato, chcę być taki jak Ty! - wpływ środowiska domowego na płciowość i seksualność dziecka;

 • (Nie)heteronormatywny nastolatek - odmienności w zakresie płciowości i seksualności człowieka;

 • Niebezpieczny dotyk - jak rozpoznawać sygnały wysyłane przez krzywdzone dziecko i jak na nie reagować;

 • Prawidłowe i nieprawidłowe zachowania seksualne w dzieciństwie i adolescencji - prewencja i interwencja;

 • Indywidualne problemy zgłaszane przez Rodziców.

 

 

Ponadto oferujemy konsultacje dla Rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych, którzy borykając się na co dzień z wieloma trudnościami wynikającymi ze specyfiki funkcjonowania swoich dzieci, chcą zgłębić temat ich seksualności w zakresie ich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

 

Umożliwiamy konsultacje w zakresie:

 • pojęcia normy seksualnej i tego, co normą nie jest w odniesieniu do dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

 • specyfiki rozwoju płciowości i seksualności niepełnosprawnego człowieka na różnych etapach życia,

 • specyfiki dojrzewania seksualnego młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

 • trudnych zachowań seksualnych i sposobów ich modyfikacji,

 • indywidualnych problemów zgłaszanych przez Rodziców.

 

Konsultacje prowadzi psycholog pan Jonasz Wethacz.

 

Rozwój psychoseksualny

dzieci i młodzieży

bottom of page