top of page

Recent news

Trening umiejętności społecznych

 

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera oraz wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. Grupy liczą sobie od 2 do 5 osób, a uczestnicy podzieleni są ze względu na wiek i poziom funkcjonowania.

 

Głównym celem zajęć jest zminimalizowanie napięcia, które pojawia się w różnorodnych sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie oraz nauka spędzania czasu z rówieśnikami.

 

Uczestnicy TUSu zdobywają umiejętności trafnej interpretacji zachowań innych ludzi i pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych, rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami. 

W grach i zabawach zespołowych, trudnych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczą się przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką. W zależności od rodzaju problemów z jakimi borykają się podopieczni trening umiejętności społecznych może dotyczyć umiejętności: uzyskania informacji, samoobsługi (np. mycia, sprzątania, zakupów), budowania adekwatnej samooceny, adekwatnego zachowywania się i reagowania w różnorodnych sytuacjach, nawiązywania znajomości.

 

W toku ćwiczeń terapeuci stosują techniki modelowania, wzmocnień pozytywnych, udzielają zwrotnej informacji. Poza spotkaniami odbywającymi się w budynku Centrum, zajęcia przeprowadzane są także w środowisku naturalnym (np. w parku, w sklepie, w restauracji).


Badania skuteczności tej metody oddziaływania dowodzą, że poprawia ona w istotny sposób poziom przystosowania dzieci z ZA i autyzmem

bottom of page