top of page

Recent news

Szkolenia dla rodziców/opiekunów

 

 

Szkolenia otwarte dla Rodziców dzieci z ASD

 

Moje dziecko ma autyzm – o czym muszę wiedzieć?

Zapraszamy Rodziców, którzy usłyszeli diagnozę „autyzm” na warsztat zapoznający Rodziców
z podstawowymi informacjami na temat spektrum autyzmu – czym jest, w jaki sposób postępować
z dzieckiem, jak go wspomagać w rozwoju, jak dbać o jego przyszłość. W programie szkolenia:

 • Charakterystyka świata dziecka ze spektrum autyzmu – „nieziemskie” postrzegania świata.

 • Nie/zwykłe zachowania, nie/zwykłe potrzeby – jak rozpoznawać, jak rozumieć, jak wspierać.

 • Z jakiej planety przybyło moje dziecko? – omówienie możliwych przyczyn autyzmu, epidemiologii.

 • Rozwój dziecka z autyzmem – czyli o długiej podróży z innej planety – co jest normalne,
  a co powinno niepokoić w zachowaniu dziecka z autyzmem na różnych etapach życia.

 • „Chcę być strażakiem” – sposoby wspierania dziecka w zdobywaniu wiedzy i planowaniu przyszłego życia.

 • Kto może mi pomóc? – rola i obowiązki szkoły, placówek oświatowych i terapeutycznych
  w edukacji i rehabilitacji dziecka z autyzmem.

 • Nieoszlifowane diamenty – prezentacja różnego typu funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu w oparciu o studium przypadków (projekcja fragmentów filmów, omówienie znanych osób z ASD).

 

Czas trwania – 4 godziny

Termin: 12.02.2015 r. w godzinach 9.00 – 13.00

Cena:

Prowadzący: Agata Arbaczewska

 

Moje dziecko ma zespół Aspergera – o czym muszę wiedzieć?

Zapraszamy Rodziców, którzy usłyszeli diagnozę „zespół Aspergera” na warsztat zapoznający Rodziców z podstawowymi informacjami na temat wysoko funkcjonującego autyzmu – czym jest,
w jaki sposób postępować z dzieckiem, jak go wspomagać w rozwoju, jak dbać o jego przyszłość.


W programie szkolenia:

 • Charakterystyka dziecka z zespołem Aspergera – oryginalny sposób postrzegania rzeczywistości, zabawy, rozmowy, funkcjonowanie w grupie i w określonych sytuacjach.

 • Nie/zwykłe zachowania, nie/zwykłe potrzeby – jak rozpoznawać, jak rozumieć, jak wspierać.

 • Dziwny jest Wasz świat – czyli dlaczego w oczach osoby z ZA jesteśmy kosmitami.

 • W jakim języku Ty mówisz? – trudności komunikacyjne i jego skutki psychologiczne dla osób z ZA, ich rodzin, rówieśników, otoczenia.

 • Serce z kamienia – fakty i mity na temat emocjonalności i empatii osób z ZA.

 • „Jakby Ci to wytłumaczyć…” – sposoby uczenia osób z ZA w środowisku domowym akceptowalnych społecznie sposobów zachowań w różnym otoczeniu.

 • „Chcę być strażakiem” – sposoby wspierania dziecka w zdobywaniu wiedzy i planowaniu przyszłego życia.

 • Kto może mi pomóc? – rola i obowiązki szkoły, placówek oświatowych i terapeutycznych
  w edukacji i rehabilitacji dziecka z autyzmem.

 • Nieoszlifowane diamenty – prezentacja różnego typu funkcjonowania dzieci z zespołem Aspergera w oparciu o studium przypadków (projekcja fragmentów filmów, omówienie znanych osób z ASD).

 

Czas trwania – 5 godzin / Cena:

Termin: 17.02.2015 r. w godzinach 9.00 – 13.00

Prowadzący: Agata Arbaczewska

Jak Ty się zachowujesz! – nieprawidłowe wychowanie, czy już zaburzenie w zachowaniu?

Szkolenie dedykowane dla Rodziców dzieci z ASD, którzy obserwują u swoich dzieci niepokojące zachowania różnego typu. Omówione zostaną następujące elementy:

 • „Czy to normalne?” – pojęcie normy społecznej i przejawy zachowań nie mieszczących się
  w granicach akceptacji społecznej.

 • „Gdzie Ty się tego nauczyłeś?” – możliwe przyczyny zachowań trudnych.

 • „Chodź! Pokażę Ci jak to zrobić inaczej” – metody pracy z dzieckiem w środowisku domowym dostosowane do diagnozy.

 • „Lustereczko powiedź przecie…” – rodzinne formy pracy z dzieckiem a efekty terapeutyczne, analiza własnego podejścia do dziecka, planowanie zmian w terapii.

 • „Mało nas, mało nas.. do pieczenia chleba” – współpraca ze szkołą, placówką terapeutyczną
  w celu poprawy jakości terapii dziecka.

 • „Kurs pierwszej pomocy” – omówienie zasad interwencji kryzysowej, treningu radzenia sobie z konfliktem i trudnymi emocjami dziecka.

 • „Kurs na architekta” – trening tworzenia planu motywacyjnego dla dziecka i środowiska.

 

Czas trwania - 4 godziny

Termin: 08.02.2015

Cena:

Prowadzący: Magdalena Rozmus-Dołżyńska

 

Elementy terapii behawioralnej jako sposób modyfikacji zachowań

Szkolenie mające na celu zapoznanie Uczestników z technikami terapii behawioralnej służącymi zmianie zachowań dziecka do bezpośredniego wykorzystania w środowisku domowym.
W programie szkolenia znajduję się następujące elementy:

 • „Marchewka na kijku” – wprowadzenie w temat terapii behawioralnej – czym jest a czym nie jest terapia behawioralna, szanse i zagrożenia, skuteczność w świetle badań.

 • „Czy to dla mnie?” – omówienie możliwości i formy wykorzystania elementów terapii behawioralnej w pracy wychowawczej i terapeutycznej w środowisku domowym dziecka przejawiającego zachowania społecznie nieakceptowalne, bądź niepożądane.

 • „Kiedy to zadziała?” – Prezentacja niezbędnych elementów składających się na wysoką skuteczność metody w zmianie zachowań dziecka.

 • „Kurs na maszynistę pociągu” - trening tworzenia planu działania wobec dziecka i jego otoczenia z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej. Praktyczne wskazówki dla Rodziców do pracy wychowawczej i terapeutycznej w środowisku domowym.

 • Dziecko w szkole – współpraca ze szkołą, placówką terapeutyczną w celu ujednolicenia systemu motywacyjnego dla dziecka.

Czas trwania: 4 godziny

Termin: 10.03.2015

Cena:

Prowadzący: Agata Arbaczewska

 

Konsultacje dla rodziców – seksualność dzieci i młodzieży

Seksualność jest integralnym elementem funkcjonowania każdego człowieka: młodego
i starszego, zdrowego i chorego. Problematyka zachowań seksualnych dzieci i młodzieży –
w szczególności tych z zaburzeniami rozwojowymi – budzi wiele nieporozumień i wątpliwości. Jeśli obserwujecie Państwo niepokojące zachowania ze strony Waszego dziecka lub po prostu chcielibyście zgłębić wiedzę na temat jego rozwoju psychoseksualnego, zapraszamy na konsultacje do naszego Centrum. Oferujemy następujące zagadnienia tematyczne:

 • Co moje dziecko powinno wiedzieć? – podstawy domowej psychoedukacji;

 • Czy to już? – jak i kiedy rozmawiać z dziećmi o seksie;

 • Kim jestem? - tożsamość płciowa i seksualna młodego człowieka;

 • Sympatia, przyjaźń, miłość... seks - moje dziecko w dorosłym świecie;

 • Tato, chcę być taki jak Ty! - wpływ środowiska domowego na płciowość i seksualność dziecka;

 • (Nie)heteronormatywny nastolatek - odmienności w zakresie płciowości i seksualności człowieka;

 • Niebezpieczny dotyk - jak rozpoznawać sygnały wysyłane przez krzywdzone dziecko i jak na nie reagować;

 • Prawidłowe i nieprawidłowe zachowania seksualne w dzieciństwie i adolescencji - prewencja i interwencja;

 • Indywidualne problemy zgłaszane przez Rodziców.

 

Ponadto oferujemy konsultacje dla Rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych, którzy borykając się na co dzień z wieloma trudnościami wynikającymi ze specyfiki funkcjonowania swoich dzieci, chcą zgłębić temat ich seksualności w zakresie ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Umożliwiamy konsultacje w zakresie:

 • pojęcia normy seksualnej i tego, co normą nie jest w odniesieniu do dzieci i młodzieży
  z zaburzeniami rozwojowymi,

 • specyfiki rozwoju płciowości i seksualności niepełnosprawnego człowieka na różnych etapach życia,

 • specyfiki dojrzewania seksualnego młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

 • trudnych zachowań seksualnych i sposobów ich modyfikacji,

 • indywidualnych problemów zgłaszanych przez Rodziców.

 

 

bottom of page